Profil společnosti

WETEST pneu, spol. s r.o. byla založena v roce 1991. Jejím hlavní pracovním zaměřením je protektorování nákladních pneu systémem protektorování předvulkanizovaným pásem. Tato progresivní technologie dala základ vzniku první studené protektorovny v Čechách, provozovny v městě Mělníku. Vysoká kvalita prováděné služby je dána jednak kvalitou používaných běhounů renomovaného výrobce Gummiwerk Kraiburg na straně jedné a dále již získaným vlastním know-how prováděné protektorace pneumatik. Důkazem vysoké kvality prováděných služeb je oprávnění užívat označení „Czech Made“, vydané dne 18.06.1996, obhájené v šestém měsíci 1998 s přidělení tzv. „zlatého Czech Made“ a konečně udělením tzv. diamantové ceny „Czech Made“ v roce 2000, obhájené v roce 2002.

V současné době má firma WETEST pneu, spol. s r.o. více než 300 zákazníků, především z řad dopravních společností a městských dopravních podniků rámci České republiky. Dále spolu s dceřinými společnostmi představují soubor tří protektoroven, jež tvoří společnou pracovní síť.

Firma WETEST pneu, spol. s r.o. protektoruje pneu od rozměrů 6,50-10 až po 16-25 a to jak na kostry zákazníků, tak na kostry určené k prodeji.

Firma WETEST pneu, spol. s r.o. vystupuje na trhu pod ochranou známkou. Kvalita veškerých produktů je v normě způsobilé pro využití v rámci EU. Firma má vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2001.

Certifikáty jsme obdrželi 8.10. 2002 s právem používat mezinárodní certifikaci IQ – NET. Certifikát jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 nám umožnil získat osvědčení o udělení homologace pro obnovu pneumatik E8.

Veškeré pneu určené k obnově jsou evidovány, při příchodu vybaveny rodným listem na kterém jsou podpisy veškerých pracovníků, provádějících konkrétní činnosti. Pod tímto číslem je pneumatika založena v paměti přístroje SHEROGRAF SDS ITT-1 , kde jsou veškeré pneu testovány. Tento přístroj provádí kontrolu elektronickou sherografickou kamerou. Princip měření je založen na elektronickém fázovém střihovém postupu který odhalí i nepatrná poškození kostry, určí místo a velikost závady a tam, kde se závady vyskytují, na monitoru počítače zobrazí pneumatiku s jejich vyznačením. Dále je přístroj schopen vytisknout celkový obraz kontroly s označenými závadami, datem, číslem pneu i případně jménem zákazníka. Nedílnou součástí kontroly je vstupní i výstupní vizuální kontrola.

Systém kontroly odpovídá požadavkům předpisu EHK OSN č. 108 a109.

K broušení je používána numericky řízená bruska Matteuzzi RAS 90 DC4 – ULTRA. Navalování běhounů probíhá na Extruderu Az spojeném s automatickou navalovačkou. Ostatní použité postupy jsou běžné. Veškeré důležité uzlové body jsou zdvojeny. Tedy dvě brusky, dvě navalovačky, tři autoklávy, takže při trvalém třísměnném provozu je zajištěna vysoká kapacita výroby.

Firma WETEST pneu má stálý kádr pracovníků, kteří pravidelně absolvují školení technologie výroby.