Provozní podmínky

  1. Protektory, které jste si u nás zakoupili, svými technickými parametry odpovídají platným technickým normám a homologačním předpisům. Vlastnosti obnovených pneumatik vychází z jejich značení. Pro názornost je použito značení nových nákladních pneumatik. Drobné odlišnosti ve značení protektorovaných pneumatik Vám vysvětlí personál našeho závodu.
  2. Montáž a demontáž pneumatik doporučujeme provádět pouze v odborných servisech zaškoleným personálem.
  3. Na vozidlo montujte pouze pneumatiky schválené výrobcem vozidla (technický průkaz), resp. dodatky výrobce). Výběr pneumatik pro své vozidlo provádějte vždy tak, aby max. zatížení na příslušnou nápravu nepřevyšovalo nosnost pneumatik danou tzv. indexem nosnosti (LI).
  4. Obnovené pneumatiky smějí být provozovány v rychlostní kategorii uvedené na pneumatice, nejvýše však v kategorii J. Výjimku tvoří obnovené pneu v rozměru 185 R 14C a ostatní pláště pro vozidla typu Ford Transit, dále rozměry 11 R 22,5; 295/80 R 22,5 a 315/80 R 22,5. Tyto obnovené pláště je možné provozovat v rychlostní kategorii K, není-li na pneumatice uvedena kategorie nižší.
  5. Tlak vzduchu v pneumatikách musí odpovídat předepsané hodnotě uvedené v pokynech pro provoz vozidla a musí být každých 14 dní překontrolován (u studených pneumatik). Huštění a nosnost obnovených pneu jsou stejné jako u pneumatik nových.
  6. Bezdušové pláště (TUBELESS) musí být montovány na ráfky s tzv. bezpečnostním profilem dosedací plochy (např. typ HUMP). Obnovené pláště musí být montovány na nepoškozených ráfcích odpovídajících rozměrů a typů. U plášťů označených Tube Type musí být do obnovených plášťů montovány duše shodných nebo dovolených rozměrů.
  7. Obnovené pneumatiky nelze dodatečně prořezávat.
  8. Ve dvojmontáži je nutno použít obnovené pneu s dezénem od stejného výrobce, rozdíl mezi průměry obou pneumatik nesmí být větší než 6 mm.
  9. Při kombinaci různých konstrukcí nebo typů dezénů na vozidle dodržujte ustanovení vyhlášky č. 102/1995 Sb. Dodržujte rovněž ustanovení této vyhlášky o minimální hloubce dezénové drážky a její další ustanovení týkající se použití pneumatik v silničním provoze. Při provozu v zimním období doporučujeme používat zimní dezény obnovených pneumatik s minimální hloubkou dezénové drážky 4 mm.
  10. Nedodržení zde uvedených zásad se může projevit snížením užitných vlastností pneumatik ohrožením bezpečnosti silničního provozu nebo nebezpečím úrazu při neodborné montáži pneu.

Kategorie rychlosti (SI)

SI  E  F  G  J  K  L 
km/h  70  80  90  100  110  120 
SI  M  N  P  Q  R  S 
km/h  130  140  150  160  170  180 

Index nosnosti (LI)

LI  kg  LI  kg  LI  kg  LI  kg 
90
91
92
 
600
615
630
110
111
112
 
1060
1090
1120
130
131
132
 
1900
1950
2000
150
151
152
 
3350
3450
3550
93
94
96
 
650
670
690
113
114
115
 
1150
1180
1215
133
134
135
 
2060
2120
2180
153
154
155
 
3650
3750
3857
96
97
98
 
710
730
750
116
117
118
 
1250
1285
1320
136
137
138
 
2240
2300
2360
156
157
158
 
4000
4125
4250
99
100
101
 
775
800
825
119
120
121
 
1360
1400
1450
139
140
141
 
2430
2500
2575
159
160
161
 
4375
4500
4625
102
103
104
 
850
875
900
122
123
124
 
1500
1550
1600
142
143
144
 
2650
2725
2800
162
163
164
 
4750
4875
5000
105
106
107
 
925
950
975
125
126
127
 
1650
1700
1750
145
146
147
 
2900
3000
3075
165
166
167
 
5150
5300
5450
108
109
 
1000
1030
128
129
 
1800
1850
148
149
 
3150
3250
168
169
 
5600
5800