Tisková zpráva

Společnost WETEST pneu, spol. s.r.o. zahájila projekt s názvem „Zvýšení kvalifikace a rekvalifikace pro obor protektorování“ (registrační číslo projektu CZ1.04/1.1.02/94.01044) podpořený v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

Projekt je určen pro cílovou skupinu:

  • zaměstnanci

Cílem projektu je vytvoření uceleného programu a zřízení vlastního vzdělávacího centra. Zvýšit kvalifikace všech zaměstnanců na základě nových technologií v oblasti výroby studených protektorů a zvýšit jazykovou průpravu THP pracovníků. Zároveň poskytnout komplexní kvalifikace novým pracovníkům, poskytnout a prohloubit kvalifikace stávajících zaměstnanců.

Celý projekt o nákladech 1.596.707,80,- Kč bude trvat 24 měsíců. V první fázi byli vybrání členové projektového týmu zodpovědní za celkovou koordinaci a průběh projektu. Taktéž byli vybrání odborní lektoři pro teoretickou výuku v oblasti studených protektorů, praktického školení protektorování pneumatik a lektor pro jazykové vzdělávání.

Do projektu je zapojeno 42 zaměstnanců firmy WETEST pneu, spol. s.r.o. Tito zaměstnanci již započali vzdělávání jak teoretické, tak i praktické a výuku jazyků. Pro potřeby výuky bylo zřízeno vlastní vzdělávací centrum.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ze státního rozpočtu ČR.