Osnova školení teorie protektorování pneumatik a jazyků

OSNOVA ŠKOLENÍ TEORIE PROTEKTOROVÁNÍ PNEUMATIK a JAZYKŮ

Příprava kaučukových směsí

Název kapitoly

Lektor

 

Ing.Balusek, P.Janouš

-  materiály zpracovávané v gumárenském oboru

 

-  kaučuky

 

-  přísady do kaučukových směsí

 

-  skladba kaučukových směsí

 

-  příprava a úprava surovin pro míchání směsí

 

-  dávkování a navažování surovin

 

-  míchání kaučukových směsí

 

-  plastikace kaučuků

 

-  strojní zařízení pro míchání kaučukových směsí

 

-  technologické postupy míchání směsí

 

-  zásady správného míchání

 

-  kontrola kvality zamíchaných směsí

 

-  příprava roztoků a disperzí

 

 

Zpracování směsí

Název kapitoly

Ing.Balusek, P.Janouš

-  válcování

 

-  stroje a zařízení pro válcování

 

-  kaučukové směsi pro válcování

 

-  výroba fólií a pásů z kaučukových směsí

 

-  nánosování kaučukových směsí

 

-  vtírání kaučukových směsí

 

-  vytlačováni

 

-  vytlačovací stroje

 

-  materiály pro vytlačování

 

-  práce na vytlačovacím stroji

 

-  vytlačování plných profilů

 

-  vytlačování dutých profilů

 

-  oplášťování

 

-  vady při vytlačování

 

 

Obrábění

Název kapitoly

Ing.Balusek, P.Janouš

-  dělení materiálů

 

-  řezání

 

-. vysekávání

 

 

Spojování

                                 Název kapitoly

Ing.Balusek,P.Janouš

 

 

-  lepení

 

-  teorie lepení

 

-  druhy lepidel

 

-  způsoby lepení

 

-  lepení plastů a elastomerů

 

-  závady při lepení

 

 

Vulkanizace

Název kapitoly

Ing.Balusek,P.Janouš

 

 

-  podstata vulkanizace

 

-  sledování průběhu vulkanizace

 

-  změny vlastnosti kaučukových směsí vlivem vulkanizace

 

-  způsoby vulkanizace

 

-  vulkanizace v lisu

 

- vulkanizace v komorách a tunelech

 

-  vulkanizace v kotli

 

-  zvláštní způsoby vulkanizace

 

 

Tváření

Název kapitoly

Ing.Balusek,P.Janouš,

-  způsoby tváření

 

-  základní vlastnosti materiálů určených k tváření

 

-  druhy a konstrukce forem

 

-  lisování

 

-  lisování kaučukových směsí

 

-  přetlačování

 

-  vstřikování

 

-  základní pojmy

 

-  vstřikovací stroje

 

-  vstřikovací formy

 

-  vstřikovací cyklus

 

-  vstřikování kaučukových směsí

 

-  další způsoby vstřikování

 

-  opracování výstřiků a jejich dodatečná úprava

 

 

Tvarování polotovarů

Název kapitoly

Ing.Balusek,P.Janouš

-  mechanické tvarování

 

- přetlakové tvarování

 

- podtlakové tvarování

 

-  kombinované tvarování

 

 

Výroba lehčených hmot

Název kapitoly

Ing.Balusek,P.Janouš

-  výroba lehčené pryže

 

-  výroba lehčené pryže z latexových směsí

 

 

Povrchová úprava výrobků

Název kapitoly

Ing.Balusek,P.Janouš

-  potiskování

 

-  tisk z výšky

 

-  tisk z hloubky

 

-  vzorování

- lakování

 

-  žárové stříkání

 

 

PRACOVNÍ POSTUPY PŘI PROCESU PROTEKTOROVÁNÍ

    

Název kapitoly

Ing.Balusek,P.Janouš

- Konstrukce pneu

 

- Exploatace pneu

 

- Vady při exploataci protektorů

 

-Běhouny, typy běhounů, aplikace

 

- Dodavatelné běhounů

 

-  Obecné požadavky na protektorování pneu

 

-  Vizuální kontrola na roztahovacím zařízení + vady

 

-  Vstupní kontrola na přístoji Sherograph

 

-  Tlaková zkouška kostry pneu

 

-  Drásání pneumatik na stroji Mateuzzi RAS 90 DC4 Ultra a RAS 30

 

-  Vybrušování

 

-  Opravy

 

-  Cementování

 

-  Vyplňování

 

-  Příprava běhounu

 

-  Konfekce na stroji AZ SB 1

 

-  Pokládání běhounu na navalovacím stroji Collmann

 

-  Vkládání pneu do obálek

 

-  Vulkanizace v autoklávu

 

-  Vyjímání pneumatik z obálek

 

-  Závěrečný výstupní kontrola

 

 

OPRAVY RADIÁLNÍCH PLÁŠTŮ

Název kapitoly

Ing.Balusek,P.Janouš

-   Všeobecný postup

 

-  Oprava průpichu

 

-  Zesilující oprava průchozího poškození bočnice

 

-  Zesilující oprava neprůchozího poškození bočnice

 

-  Zesilující oprava průchozího poškození běhounu

 

- Zesilující oprava neprůchozího poškození běhounu

 

-  Oprava patky

 

-  Oprava vnitřní butylové vrstvy

 

-  Výměna opravné vložky

 

 

 

VÝUKA JAZYKŮ

Název kapitoly

Angličtina

Mgr. Olga  Neuwirthová

Španělština

PhDr. Hana Beranová