Návod k použití

Jaká pravidla dodržovat při používání protektorů vyrobených ve Wetest pneu, aby nehrozilo nejen snížení jízdních vlastností pneumatik, ale také vyšší riziko úrazů při používání či montáži a demontáži protektorů?

Návod k použití pneumatik obnovených technologií za studena

Protektory, které jste si u nás zakoupili, svými technickými parametry odpovídají platným technickým a homologačním předpisům. Vlastnosti obnovených pneumatik vycházejí z jejich značení, kde je použito značení původní a značení obnovy pláště. Drobné odlišnosti ve značení protektorovaných pneumatik Vám vysvětlí personál našeho závodu.

Montáž a demontáž pneumatik doporučujeme provádět pouze v odborných servisech zaškoleným personálem.

Na vozidlo montujte pouze pneumatiky schválené výrobcem vozidla (technický průkaz, resp. dodatky výrobce). Výběr pneumatik pro své vozidlo provádějte vždy tak, aby maximální zatížení na příslušnou nápravu nepřevyšovalo nosnost pneumatik danou indexem nosnosti (LI).

Obnovené pneumatiky smějí být provozovány v rychlostní kategorii uvedené na pneumatice, nejvýše však v kategorii M, není-li na pneumatice uvedena kategorie nižší. Výjimku tvoří obnovené pneumatiky pro lehké nákladní pneumatiky s ráfky 13“, 14“, 15“ a 16“. Tyto obnovené pláště je možné provozovat v rychlostní kategorii N, není-li na pneumatice uvedena kategorie nižší.

Tlak vzduchu v pneumatikách musí odpovídat předepsané hodnotě uvedené v pokynech pro provoz vozidla a musí být každých 14 dní překontrolován (u studených pneumatik). Huštění a nosnost obnovených pneumatik jsou stejné, jako u pneumatik nových.

Bezdušové pláště (TUBELLES) musí být montovány na ráfky s tzv. bezpečnostním profilem dosedací plochy (např. typ HUMP). Obnovené pláště musí být montovány na nepoškozených ráfcích odpovídajících rozměrů a typů. U plášťů označených Tube Type musí být do obnovených plášťů montovány duše shodných, nebo dovolených rozměrů.

Obnovené pláště nesmí být použity na přední nápravy meziměstských a dálkových autobusů kategorie M1 a M2.

Obnovené pneu lze prořezávat jen v případě, kdy je na bočnici uveden nápis REGROOVABLE.

Ve dvojmontáži je nutno použít obnovené pneu s dezénem od stejného výrobce, rozdíl mezi průměry obou pneumatik nesmí být větší než 1,5 % vnějšího průměru.

Při kombinaci různých konstrukcí, nebo typů dezénů na vozidle dodržujte ustanovení vyhlášky č. 341/2014 Sb. Dodržujte rovněž ustanovení této vyhlášky o minimální hloubce dezénové drážky a její další ustanovení týkající se použití pneumatik v silničním provozu. Při provozu v zimním období doporučujeme používat zimní dezény obnovených pneumatik s minimální hloubkou dezénové drážky 6 mm.

Nedodržením zde uvedených zásad se může projevit snížením užitných vlastností pneumatik, ohrožením bezpečnosti silničního provozu, nebo nebezpečím úrazu při neodborné montáži pneu.