Zpětný odběr pneumatik

Zpětný odběr pneumatik

Společnost WETEST pneu, spol. s r.o. jako povinná osoba ve smyslu §38 odst.3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zajišťuje pro své zákazníky zpětný odběr pneumatik.

Zpětný odběr je realizován v provozovně:

Nádražní 1980, 276 01 Mělník, GPS 50° 21′ 13.7254602″ N, 14° 29′ 23.0001068″ E v pracovní dnech od 8 do 12 hod, odpovědná osoba Luboš Netolický – vedoucí obchodu a logistiky.

Větší objemy pneumatik ke zpětnému odběru a zásilky přepravované pomocí nákladní či kamionové přepravy je vhodné z důvodu organizace vjezdu do areálu ohlásit předem na tel. č. +420 315 622 571 (pevná linka), nebo +420 724 367 883 – pí. Pokorná.

Potvrzení o zpětném odběru je vydáváno na požádání.

Společnost WETEST pneu, spol. s r.o. má dle § 38 odst.7 zákona o odpadech právo odmítnout přijetí výrobku ke zpětnému odběru v případě, že použitý výrobek z důvodu kontaminace ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí.

Zpětný odběr je ve smyslu § 38 zákona o odpadech zajišťován společností WETEST pneu, spol. s r.o. na vlastní náklady bez nároku na úhradu od konečného uživatele.