Zásady ochrany osobních údajů

Jsme společnost WETEST pneu, spol. s r.o.

Děčín I, Masarykovo nám. 3/3, PSČ 40502

IČ: 41329350
DIČ: CZ 41329350

Jsme zapsáni v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 860/KSUL.

Provozujeme firemní stránku na webových stránkách www.wetest-pneu.cz

Pro provoz našich webových stránek a využití kontaktního formuláře zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

I. Zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno, příjmení, telefon, email.

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně našich služeb.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace.

 

2. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho webu či zajišťující marketingové služby. Jsou to:

  • INTERTEAM, spol. s r. o., Za Karlínským přístavem 6, 186 00 Praha 8, IČO: 25426460, DIČ: CZ25426460.

Každá firma, se kterou spolupracujeme, splňuje taktéž veškeré podmínky a je v souladu s GDPR.

 

Naše webové stránky zároveň využívají službu Google Analytics a Google Search Console, která zaznamenává chování návštěvníků:
Google: Analýza chování a návštěvnosti, on-line reklama

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

II. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese wetest@wetest-pneu.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 724 005 728.

 

1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

2. Závěrečná ustanovení

Odesláním kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 2.1. 2023