Projekty EU

Společnost Wetest pneu, spol. s.r.o. je realizátorem projektu v rámci OP LZZ

Zvýšení kvalifikace a rekvalifikace pro obor protektorování

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01044

Období realizace projektu: 1. 5. 2013 do 30. 4. 2015

Schválená částka dotace: 1 596 707,80,-Kč

Projekt reflektuje potřebu rozvoje zaměstnanců společnosti WETEST pneu, spol. s.r.o. Realizace projektu zajistí vzdělávací proces zaměstnanců ve firmě a tím zvýšení produktivity práce a konkurenceschopnosti společnosti.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci společnosti WETEST pneu, spol. s.r.o. – 42 osob.

Hlavní cíle projektu:

  • vytvořit ucelený program vzdělávání zaměstnanců,
  • zřídit vlastní vzdělávací centrum,
  • zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců na základě nových technologií v oblasti výroby studených protektorů,
  • zvýšit odborné jazykové průpravy THP pracovníků,
  • poskytnout komplexní kvalifikaci novým pracovníkům,
  • poskytnout a prohloubit kvalifikaci stávajících zaměstnanců,
  • zvýšit produktivitu práce ve firmě,
  • zvýšit kvalitu produkce protektorů a snížit počet reklamací,
  • zvýšit konkurenceschopnost firmy,

Výše uvedený objem finančních prostředků je kryt z ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.