Provozní podmínky

Jaká pravidla dodržovat při používání protektorů vyrobených ve Wetest pneu, aby nehrozilo nejen snížení jízdních vlastností pneumatik, ale také vyšší riziko úrazů při používání či montáži a demontáži protektorů?

Protektory, které jste si u nás zakoupili, svými technickými parametry odpovídají platným technickým normám a homologačním předpisům. Vlastnosti obnovených pneumatik vycházejí z jejich značení. Pro názornost je použito značení nových nákladních pneumatik. Drobné odlišnosti ve značení protektorovaných pneumatik Vám vysvětlí personál našeho závodu.

Montáž a demontáž pneumatik doporučujeme provádět pouze v odborných servisech zaškoleným personálem.

Na vozidlo montujte pouze pneumatiky schválené výrobcem vozidla (technický průkaz, resp. dodatky výrobce). Výběr pneumatik pro své vozidlo provádějte vždy tak, aby max. zatížení na příslušnou nápravu nepřevyšovalo nosnost pneumatik danou tzv. indexem nosnosti (LI).

Obnovené pneumatiky smějí být provozovány v rychlostní kategorii uvedené na pneumatice, nejvýše však v kategorii J. Výjimku tvoří obnovené pneu v rozměru 185 R 14C a ostatní pláště pro vozidla typu Ford Transit, s dále rozměry 11 R 22,5; 295/80 R 22,5 a 315/80 R 22,5. Tyto obnovené pláště je možné provozovat v rychlostní kategorii K, není-li na pneumatice uvedena kategorie nižší.

Tlak vzduchu v pneumatikách musí odpovídat předepsané hodnotě uvedené v pokynech pro provoz vozidla a musí být každých 14 dní překontrolován (u studených pneumatik). Huštění a nosnost obnovených pneu jsou stejné jako u pneumatik nových.

Bezdušové pláště (TUBELESS) musí být montovány na ráfky s tzv. bezpečnostním profilem dosedací plochy (např. typ HUMP). Obnovené pláště musí být montovány na nepoškozených ráfcích odpovídajících rozměrů a typů. U plášťů označených Tube Type musí být do obnovených plášťů montovány duše shodných nebo dovolených rozměrů.

Obnovené pneumatiky nelze dodatečně prořezávat.

Ve dvojmontáži je nutno použít obnovené pneu s dezénem od stejného výrobce, rozdíl mezi průměry obou pneumatik nesmí být větší než 6 mm.

Při kombinaci různých konstrukcí nebo typů dezénů na vozidle dodržujte ustanovení vyhlášky č. 102/1995 Sb. Dodržujte rovněž ustanovení této vyhlášky o minimální hloubce dezénové drážky a její další ustanovení týkající se použití pneumatik v silničním provozu. Při provozu v zimním období doporučujeme používat zimní dezény obnovených pneumatik s minimální hloubkou dezénové drážky 4 mm.

Nedodržení zde uvedených zásad se může projevit snížením užitných vlastností pneumatik ohrožením bezpečnosti silničního provozu nebo nebezpečím úrazu při neodborné montáži pneu.

Kategorie rychlosti (SI)

Index nosnosti (LI)